Verklaring van registratie

Het bestuur van de Stichting Normering Arbeid verklaart dat door een geaccrediteerde inspectie-instelling is vastgesteld dat

ElektroRail | Arnhem

voldoet aan de normen zoals vastgelegd in het Handboek Normen SNA en is opgenomen in het Register Normering Arbeid.

Het register is te raadplegen op www.normeringarbeid.nl.

Deze verklaring is alleen geldig in combinatie met een actuele vermelding in het register. Het register is hierin te allen tijde leidend. Aanpassingen in het register vinden dagelijks plaats.

Wij leiden mensen op

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij:

ElektroRail | Arnhem

als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB met twee doelen: 1) Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. 2) Bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. SBB verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk, sectoraal en regionaal niveau.

ElektroRail

Snelliusweg 40/20, 6827 DH, Arnhem, Nederland

voldoet aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem norm:

ISO 9001:2015

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:
Het leveren, installeren van Communicatienetwerken, Laagspanning/Hoogspanningsinstallaties in bedrijfskritische omgeving.

ElektroRail

Snelliusweg 40/20, 6827 DH, Arnhem, Nederland

voldoet aan de eisen gesteld in de Managementsysteem norm:

VGM Checklist Aannemers, VCA** 2008/5.1

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:
Het leveren, installeren van Communicatienetwerken, Laagspanning/ Hoogspanningsinstallaties in bedrijfskritische omgeving.

Verklaring lidmaatschap

Hiermee verklaart ondergetekende dat

ElektroRail | Arnhem

lid is van UNETO-VNI sinds: 16-04-2018 en staat ingeschreven onder nummer 367144.

waar kennis en techniek samenkomen

Neemt u gerust contact met ons op.

Meer informatie